Telia sämre

Datum: 2001-05-11 14:55

Telias rapport andas problem och Alfred Berg råder sina kunder att minska sina innehav.

Alfred Berg anser att Telias rapport föranleder en översyn av såväl siffror som utsikter för bolaget då rapporten understeg både analyshustes och marknadens förväntningar. International Carriers utvecklas sämre än väntat och prognoserna för framtiden sänks. Antalet nya kunder på mobilsidan var lägre än analyshusets förväntningar och man spår därför en lägre tillväxt i framtiden. Alfred Berg rekommenderar sina kunder att minska sina innehav i Telia.
Kurs då rekommendationen gavs:
60 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser