Telia på gång

Datum: 2000-11-14 10:06

Efter Telias rapport har Morgan Stanleys tro på bolaget ökat.

Morgan Stanley lämnar i en kommentar till Telias rapport rekommendationen öka. Enligt Morgan Stanley går Telias mobilverksamhet bättre än väntat. Dessutom är bolagets kassaflöden från rörelsen starkare vilket enligt MSDW tyder på att rörelsen utvecklas väl. Morgan Stanley påpekar dock att den svaga utvecklingen i Danmark och Finland fortfarande tynger koncernen. Däremot utvecklas den norska delen av Telia snabbare än planerat. Morgan Stanley anser att Telia är försiktigt prissatt varför aktien bör ha mer att ge. Rekommendationen är öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
60 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser