Telia leder sektorn

Datum: 2001-08-10 09:46

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch ställer sig neutrala till Telia.

Merrill Lynch anser att Telia är en av de bäst positionerade i den europeiska Telesektorn. Trots att Telia för närvarande redan verkar i de nordiska länderna, måste bolaget enligt den amerikanska analysfirman ändå förbättra sin svaga ställning i Finland och Danmark innan man gör några större och betydelsefulla UMTS investeringar. Banken spår att Telia kommer att spela en ledande roll i en oundviklig konsolidering i sektorn. Investmentbanken ger sina kunder rådet att öka i aktien och riktkursen sätts till 52 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
50,5 kr
Riktkurs:
52 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser