Telia bra val

Datum: 2001-11-09 09:46

Remium anser att Telias kursuppgång under den senaste tiden i kombination med den relativt sett höga värderingen utgör ett motstånd för större uppgångar men behåller dock sin köprekommendation på bolaget.

Remium anser att Telia har en del kvar att bevisa för att kunna försvara den höga värderingen. Mäklarfirman poängterar att bolaget i det korta perspektivet måste försöka hitta en balans mellan tillväxt och lönsamhet samt försöker finna ett sätt att bryta den negativa trenden inom den förlusttyngda Carrierverksamheten. Remium anser dock att operatörssektorn i sin helhet kommer att utvecklas mer positivt än både leverantörer och index under det kommande kvartalet varför de fortsätter att rekommendera köp på Telia.
Kurs då rekommendationen gavs:
50,5 kr

Rekommendation från: Remium Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser