Tele2 undervärderat

Datum: 2004-11-01 10:31

Veckans Affärer menar att Tele2 är för lågt värderat.

Dagens värdering på Tele2 är inget annat än ett kraftigt underkännande av bolagets affärsmodell. Det skriver tidningen, som menar att detta gör att aktien är extremt lågt värderad, speciellt om Tele2 fortfarande ska anses vara ett tillväxtföretag. VA har dock svårt att se någon tydlig strategi i teleoperatören, speciellt efter det misslyckade budet på Song Networks. Dessutom kan företaget verka spretigt med de senaste årens satsningar på nya marknader och fler produktområden. Veckans Affärer påpekar dock att på samma sätt som det saknas tydliga bevis för att Tele2:s strategi är den rätta, går det inte heller att säga att den är fel. Bolaget bedöms sannolikt leverera goda vinster under flera år framöver. Dessutom har Tele2 ett mycket starkt kassaflöde. Utöver det finns möjligheter till större utdelning.
Kurs då rekommendationen gavs:
238,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser