Tele2 sämre än index

Datum: 2007-12-20 16:56

Sämre än index

Tele2 B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Tele2

Carnegie sänker rekommendationen för Tele2 till sämre än index samtidigt som riktkursen sänks till 130 kronor från 150 kronor. Eftersom Tele2 nu är färdiga med det mesta av bolagets omstrukturering har fokus nu skiftats till bolagets balansräkning. Investerare borde däremot vara försiktiga med att hoppas för mycket på en jackpot utdelning. Investmentbanken tror på en extrautdelning på 5 kronor per aktie och en ordinarie utdelning på 2 kronor per aktie. Marginalerna i Comviq kommer också hamna under press nästa år på grund av fokus på mobilt bredband och ökade 3G betalningar. Sammantaget så innebär färre avyttringar framöver, inga stora kontantutdelningar och marginalpress inom nyckelområden att aktien kommer att trampa vatten på kort sikt. Vinst per aktie förväntas bli -3,64 kronor för 2007 och 5,40 kronor för 2008, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
140 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser