Tele2 sämre än index

Datum: 2008-02-15 15:31

Sämre än index

Tele2 B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Tele2

Carnegie rekommenderar sämre än index för Tele2 efter kvartalsrapporten. Rapporten var sämre än förväntat och en del av avvikelsen kan förklaras genom poster av engångskaraktär samt högre förluster i icke-kärnverksamheter. Förutom Comviq fanns där lite att glädja investerare. Den totala utdelningen är dock lite högre än förväntat. Värderingen implicerar att marknaden förväntar sig fler exits från förlustverksamheter, men det kan ta tid, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser