Tele2 sämre än index

Datum: 2009-01-28 11:49

Sämre än index

Tele2 B

Cheuvreux rekommenderar sämre än index i Tele2

Cheuvreux rekommenderar sämr eän index i Tele2 med riktkurs 100 kronor. Tele2 har förlorat ett skattemål gällande en kapitalförlust på 13,9 miljarder kronor som ledde till att Tele2 begärde en skattenedsättning på 3,9 miljarder kronor under 2003, enligt Cheuvreux. Denna förlust användes för att sätta ned skatten under de följande tre åren, enligt Cheuvreux. Tele2 kommer att överklaga och ett beslut på överklagandet förväntas först om 2-3 år, enligt Cheuvreux. Tele2 har inte gjort någon avsättning för skatteskulden, men bolaget förväntas få uppskov på betalningen tills dess att överklagan har beaktats, enligt Cheuvreux.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,5 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser