Tele2 på rätt väg

Datum: 2001-08-14 00:15

Skandiabanken rekommenderar köp av Tele2 efter att bolaget lämnat en fin rapport.

Enligt Skandiabanken var Tele2s rapport bra och man har en fin kassako i form av en väldigt lönsam mobiltelefoni i Sverige. Enligt banken visar rapporten dessutom att den blödande fasttelefonidelen SEC som verkar i Europa nu är på rätt väg med att minska förlusterna. Banken anser att det är extra positivt att förbättringen sker under hör omsättningstillväxt. Kursutvecklingen spås under den närmsta tiden bli god och Skandiabanken rekommenderar köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
322,5 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser