Tele2 mot 500 kr

Datum: 2003-10-27 14:31

Starkt köp

Tele2 B

Efter Tele2:s rapport höjer Börsinsikt sina prognoser och sätter riktkursen till 500 kr.

Räknat på 2004 års vinst är P/E-talet 25,4. 2005 års förväntade vinst gör att vinstmultipeln sjunker till ca 15. Börsinsikt skriver att Tele2:s möjligheter är större än hoten och aktien bedöms ha fortsatt stor potential. De närmaste årens enorma kassaflöden anses inte vara inräknade i värderingen. Det motiverade värdet beräknas till 500 kr. Rekommendationen blir starkt köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
383 kr
Riktkurs:
500 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser