Tele2 går bra

Datum: 2003-08-05 09:25

Bättre än index

Tele2 B

Carnegie spår att Tele2 kommer att gå bättre än index den kommande tiden.

Tele2:s rapport var något sämre än väntat men Carnegie förklarar skillnaden mellan utfall och estimat pga affärsområdet Branded Products där förvärvet Alpha Telecom ingår dragit ner. Koncernens nytillskott av abonnenter var rekordstora 1.063.000 stycken, jämfört med Carnegies prognos på 787.000. Rapporten leder inte till några stora justeringar av Carnegies prognoser och rekommendationen Outperform kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
291 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser