Tele2 bättre än index

Datum: 2007-05-14 14:36

Bättre än index

Tele2 B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Tele2.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Tele2 efter att Tele2 tecknat ett avtal om mobilnät i Norge. Besparingarna är troligen mindre än de 500 miljoner kronor det har spekulerats om, men det är nog tillräckligt för att höja de nuvarande MVNO marginalerna från 5-10 procent till klart över 10 procent, enligt Carnegie. Tele2 aktien lär ges stöd under året av den pågående avyttringsprocessen och aktien är därför attraktiv på sex månaders basis, anser Carnegie. Bredbandsverksamheten kommer dessutom vända om till slut hjälpt av organisk tillväxt och selektiva avyttringar, vilket kan ge aktien ytterligare uppsida, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
107,625 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser