Tecken på återhämtning

Datum: 2009-11-24 11:47

I

I samband med bolagets rapport höjer Handelsbanken Capital Markets sin rekommendation till Köp från tidigare Öka. Bolaget har missgynnats av dess stora exponering gentemot industrin men ser nu tecken på återhämtning. SHB räknar även med att kapacitetsutnyttjandet ökar under 2010 och att marginalerna kommer att stärkas. Aktien handlas till P/E 11x för 2010 vilket banken anser är konservativt. Detta eftersom Handelsbanken förväntar sig en ökad försäljning och högre marginaler under 2011.
Kurs då rekommendationen gavs:
57 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser