Tänker utanför boxen

Datum: 2010-01-18 13:40

Köp

SCA B

SCA

SCA är en lockande investeringsmöjlighet, enligt Handelsbanken Capital Markets. Dels har bolaget defensiva karaktärsdrag men det har ändå vissa områden med fortsatt stor potential. Dels erbjuder bolaget en tillfredställande avkastning (2009e: 3,9 %) och det har en låg värdering (2010e P/BV: 1,0x). Handelsbanken förväntar sig en stark Q4-rapport, med löpande höjningar i konsensusestimat och ett förbättrat momentum som stödjer aktien de kommande månaderna. Ledning bör, enligt SHB, vara nöjda med gruppens bra marginaler och lägre nettolån, vilket visar på ett signifikant skifte från den kritiska situation som rådde för ett år sedan. Nästa steg kommer sannolikt att vara att ta del i konsolideringen av den bekymmersföljda paketeringsindustrin. Detta tror banken kommer att ske inom två år, i form av ett tillgångsbyte snarare än en monetär affär. Även om det är svårt att sia om effekterna från denna strukturella förändring, bör det åtminstone kunna generera en 20 % uppsidepotential för aktien. Handelsbanken anser också att bolaget är välpositionerat oavsett vad som händer med paketeringsindustrin och det i princip bara finns uppsidepotential, vilket gör aktien attraktiv med låg risk. Köprekommendation upprepas och riktkursen sätts till 120 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
104,55 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser