Ta vinsten efter stark månad

Datum: 2010-04-08 17:09

SEB

SEB Enskilda har sänkt sina justerade EPS estimat med 10-17 % efter bolaget avyttrat sina ”spin-offs” i Storbritannien. Riktkursen har också sänkts med 18 kronor till 50 kronor. Banken ser inga större förutsättningar för att bolaget ska kunna skapa värde på kort sikt och efter den starka kursutvecklingen som ägt rum den sedan början av mars, har rekommendationen sänkts från Behåll till Sälj. Ungefär två tredjedelar av bolagets återstående reserver och exploateringspotential finns i Norge. Den relativt låga operationella enhetskostnaden kommer att stödja om oljepriserna faller men minska hävstångskraften vid en fortsatt uppgång av oljepriserna.
Kurs då rekommendationen gavs:
51 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser