Ta hem vinsten

Datum: 2009-08-24 23:06

Sälj

Nobia

Nobia-aktien har enligt Dagens Industri rusat för mycket på framtida ljusglimtar.

Byggkris och försiktiga konsumenter har satt hård press på köksföretaget Nobia. Hela vinsten försvann under det första halvåret. Tidningen räknar med att köksbolaget, tyngt av engångskostnader, visar en mindre förlust i år, medan en viss marginalförbättring väntas lyfta resultatet till 1,10 kr per aktie nästa år. Det ger ett p/e-tal på 35. Även räknat på ett mer normaliserat scenario med en omsättning på runt 15 miljarder kr, en rörelsemarginal på det historiska snittet 7 procent och justerat för nettoskulden känns värderingen enligt DI väl tilltagen givet risken för bakslag. Tidningen skriver därför att man bör ta hem vinsten i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
40,8 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser