Systemair bra på sikt

Datum: 2007-12-17 10:06

Systemair-aktien är fortfarande köpvärd för den långsiktige, menar Börsinsikt.

Detta då de närmaste åren har förutsättningar att bli goda. Från och med 2010 och framåt räknar tidningen med att Systemair kan växa med 5 procent om året för egen maskin och nå en rörelsemarginal kring 10 procent. Aktien har tappat sedan introduktionen, men bedöms vara fortsatt intressant tack vare tillväxtmöjligheterna i Ryssland och Östeuropa. På lite sikt räknar Börsinsikt med att kurser kring 80-90 kr finns inom räckhåll.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,625 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser