Utredare föreslår förbud exponera snus i butiker Foto: Anders Wiklund/TT

Utredare föreslår förbud exponera snus i butiker

Publicerad 2016-03-01 11:27:00

Aktier Regeringens särskilde utredare Göran Lundahl har på tisdagen lämnat sitt slutbetänkande när det gäller översynen av den svenska tobakslagen.

Bland förslagen som berör den svenska snusmarknaden, däribland Swedish Match, märks förslaget om ett förbud mot att exponera tobaksvaror i butiker.

Dessutom anser utredaren att det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige. Ett sådant krav förutsätter dock en grundlagsändring.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Direkt