Swedbank sänker rekommendation

Datum: 2015-01-30 11:00

STOCKHOLM (Direkt) Swedbanks rekommendationssänkning för Atlas Copco-aktien till neutral från köp dagen efter bokslutet motiveras främst med att aktien har stigit under den senaste tiden.

"Aktien har emellertid gått starkt och vi nedgraderar till neutral (köp)", skriver banken i sitt morgonbrev efter att ha nämnt att riktkursen höjs till 250 från 245 kronor.

Estimaten justeras dock ned något "på grund av ett högre finansnetto och något svagare tillväxtutsikter för Mining and Construction".

I övrigt noterar Swedbank en något bättre orderingång under det fjärde kvartalet, men svagare marginaler. Utfallet för dessa mått visavi SME-förväntningarna blev plus 1 procent för orderingången, men en justerad rörelsemarginal på 19,3 mot väntade 19,4 procent. Ojusterat var marginalgapet större än så.

Atlas Copcos A-aktie har sedan mitten av januari stigit från ungefär 215 till som mest 255:90 kronor under bokslutstorsdagen. Under fredagens förmiddagshandel backade kursen tillbaka något.

Kurs då rekommendationen gavs:
229,7 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser