Swedbank sämre än index

Datum: 2008-11-27 11:24

Sämre än index

Swedbank A

Merrill Lynch rekommenderar sämre än index i Swedbank

Merrill Lynch rekommenderar sämre än index i Swedbank med riktkurs 66 kronor. Värderingen diskonteras med 15 procent för bristen i transparens för vinsterna, med 20 procent för finansieringsrisken, samt en 40 procentig sannolikhet till en devalvering i Baltikum, enligt Merrill Lynch. Risker är en försämring av makroekonomin i Sverige, en hårdlandning i Baltikum, fortsatt upplåningsstress, och potentiellt emissionsbehov, enligt Merrill Lynch. Uppsidan kräver en snabbare återhämtning i Baltikum samt potentiell förvärvsaktivitet, enligt Merrill Lynch.
Kurs då rekommendationen gavs:
59 kr
Riktkurs:
66 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser