Swedbank Markets höjer riktkurs

Datum: 2012-03-16 11:30

Köp

H&M B

STOCKHOLM (Direkt) Swedbank Markets höjer riktkursen på H&M till 260 kronor, från 250 kronor, med upprepad köprekommendation.

Det framgår av ett dagsfärskt affärsförslag.

"Februariförsäljningen var imponerade och som vi ser det kommer H&M att även i fortsättningen uppvisa stark försäljning för jämförbara butiker, med rejäla
vinster av marknadsandelar. Detta indikerar att beslutet att inte skicka vidare
de högre inköpskostnaderna till kundledet mottagits väl", skriver banken.

Analyshuset förväntar sig en återgång till stark vinsttillväxt från det första
kvartalet och framöver med ett långsiktigt tillväxtscenario lika starkt som
någonsin. Det "motiverar premium till konkurrenter och historiska nivåer".

Kurs då rekommendationen gavs:
249,6 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Swedbank Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser