Swedbank lyfter H&M

Datum: 2016-12-06 09:30

Köp

H&M B

STOCKHOLM (Direkt) En växande onlineförsäljning och nya varumärken, i kombination med att de långsiktiga investeringarna avtar, får Swedbank att höja sina marginalprognoser för H&M.

Det framgår av en analysuppdatering där riktkursen höjts till 300 kronor (275), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på tisdagsmorgonen.

Swedbank påminner om att H&M nu driver e-handel på 35 av bolagets 64 marknader och att en fortsatt utrullning av onlinedelen, i kombination med ett stärkt kunderbjudande på befintliga onlinemarknader, väntas öka tillväxten. För att spegla sin tro på en ökad e-handelsaktivitet justerar Swedbank upp sina estimat för H&M:s jämförbara försäljning till 3,7 procent 2017 (3,0) och till 3,2 procent 2018 (3,0).

Swedbank lyfter även fram H&M:s planer på att lansera två nya varumärken under 2017, något som väntas bidra till försäljningstillväxten ytterligare.

Prognoserna för H&M:s rörelsemarginal höjs till 14,4 procent för 2017 (13,8) och till 15,6 procent 2018 (14,1).

Kurs då rekommendationen gavs:
267,2 kr
Riktkurs:
300 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser