Swedbank - en billig basaktie

Datum: 2007-04-30 12:53

Börsveckan anser att Swedbank är lågt värderat och köpvärt.

Banken spås tjäna ca 22 kr per aktie i år, vilket ger ett P/E-tal på 12. Aktien bedöms vara en lämplig basplacering i vilken portfölj som helst.
Kurs då rekommendationen gavs:
260,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser