Sweco höjer utdelningen Foto: Björn Larsson Ask /TT

Sweco höjer utdelningen

Publicerad 2018-02-13 07:32:00

Rapport Swecos resultat lyfter med hjälp av en omvärderad skattefordran.  Teknikkonsulten höjer dessutom utdelningen.

Sweco redovisar ett ebita-resultat på 448 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (395).

Avsaknaden av extraordinära poster relaterade till förvärvet av Grontmij bidrog till förbättringen av ebita med 83 miljoner kronor.

Därmed minskade ebita exklusive extraordinära poster jämfört med fjärde kvartalet 2016, 448 jämfört med 478 miljoner kronor. Marginalen sjönk till 9,8 från 10,8 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 4.582 miljoner kronor (4.421), och den rapporterade ebita-marginalen blev 9,8 procent (8,9).

Den organiska tillväxten blev 0 procent och påverkades negativt av högre projektjustering och negativa kalendereffekter.

Debiteringsgraden ökade till 75,8 procent, från 75,1 procent föregående kvartal och 75,3 procent motsvarande period i fjol.

En utdelning på 5:00 kronor per aktie föreslås (4:30).

Nederländsk skattefordran lyfter resultatet

Swecos nettoresultat för det fjärde kvartalet påverkades positivt med 161 miljoner kronor av en omvärderad uppskjuten skattefordran relaterad till historiska förluster i Grontmij

Nettoresultatet ökade med stöd från omvärderingen till 480 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (276), och till 1.223 miljoner på helåret (931).

Direkt