Sverige och Ryssland driver estimaten

Datum: 2010-03-25 11:34

Till

Till följd av den senaste tidens starka tillväxt av nya abonnenter samt en fördelaktig kostnadsutveckling, höjer Handelsbanken Capital Markets marginalestimaten för Q1 och 2010 i Ryssland till 30,6 % respektive 31,1 %. Banken förväntar sig att bolaget kommer att höja sina marginalmål för den ryska mobilmarknaden (25-30%) i samband med rapporten den 21 april. Vidare tror banken att marginalen för den svenska mobilmarknaden kommer att öka med 3,7 % som till stor del är anledningen till uppgraderingen av aktien. Givet bolagets starka balansräkning, är dock Handelsbanken oroliga för att bolaget satsar på en för aggressiv tillvxt. Aktien handlas till ett justerat EBITDA om 5,0x, vilket innebär en rabatt gentemot sektorkollegorna. Riktkursen höjs till 130 kronor från tidigare 120 kronor och Öka upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
121,7 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser