Svenskt Näringsliv spår fortsatt dyster ekonomi

Svenskt Näringsliv spår fortsatt dyster ekonomi

Publicerad 2012-03-22 10:07:00

Prognos I en ny prognos spår Svenskt Näringsliv att Sverige kommer att fortsätta tyngas av oroshärdarna i Europa. Årets BNP-siffra väntas hamna precis över nollstrecket.

Svensk ekonomi fortsätter att tyngas ned av de skulddrabbade ekonomierna i södra Europa. I synnerhet industriföretagen fortsätter att skära ned. Arbetslösheten ökar under året, vilket leder till en frånkoppling av stora grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Det skriver Svenskt Näringsliv i en konjunkturprognos som presenterades på
torsdagen.

"Skuldkriser tar lång tid att lösa upp. Den finansiella turbulensen i höstas har lett till en rejäl konjunktursvacka som drabbar oss nu. Typiskt är också att
arbetslösheten når en topp ytterligare ett halvår senare, vilket är något som
kommer att dominera den svenska ekonomins utveckling i år", säger Stefan
Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Sveriges BNP väntas öka med 0,2 procent i år och 1,7 procent år 2013. I
föregående prognos, i december, förutsåg Svenskt näringsliv att BNP skulle öka 0,2 procent 2012 och 1,2 procent 2013.

Reporäntan väntas ligga på 1,25 procent i slutet av 2012 och 1,50 procent i
slutet av 2013.

Svenskt Näringsliv spår att kronan har stärkts till 8:50 mot euron i slutet av
2012, och ytterligare till 8:40 i slutet av 2013. Dollarkursen väntas vara 6:50
såväl i slutet av 2012 som slutet av 2013.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

            2012 2013 		

BNP 0,2 1,7

KPI 1,3 1,7

Arbetslöshet (ILO) 7,9 7,9

Privat konsumtion 1,5 2,5

Industriproduktion -2,0 3,0Närmast föregående prognos (december)

            2012 2013		

BNP 0,2 1,2

KPI 1,3 1,7

Arbetslöshet (ILO) 8,1 8,1

Privat konsumtion 1,5 2,0

Industriproduktion -2,0 2,0