Svedbergs undervärderat

Datum: 2005-10-03 10:51

Veckans Affärer har identifierat Svedbergs som ett bolag med kontrollmani och en billig aktie.

I jämförelse med andra lönsamma tillverkande bolag förväntar tidningen att Svedbergs blir lönsammast av alla. Ändå har möbeltillverkaren bara en värdering som genomsnittet. Veckans Affärer spår ett resultat före skatt på 100 miljoner kr 2006 för Svedbergs, vilket ger P/E-talet 13. Rådet blir att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
197,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser