Svårare tider för SEB

Datum: 2001-09-28 12:11

Bättre än index

SEB A

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs upprepar sin rekommendation ”bättre än index” på SE-banken.

Efter att planerna på ett samgående mellan SEB och Föreningssparbanken gått i stöpet, anser Goldman Sachs att SEB får svårt att hålla de gamla estimaten. Den avbrutna fusionen samtidigt som den senaste tidens händelser satt osäkra spår på de globala finansiella marknaderna bidrar till att öka osäkerheten i sektorn. I år spås en vinst på 6,60 kronor per aktie och nästa år väntas banken tjäna 7,70 kronor. Detta är sänkningar med tolv respektive elva procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,5 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser