Svagt kassaflöde i LME

Datum: 2001-04-17 00:48

Bättre än index

Ericsson B

Den amerikanska investmentbanken JP Morgan höjer varningsflaggan för Ericsson inför bolagets rapport på fredag.

Banken menar att bolagets svaga kassaflöde kan leda till att en nyemission behövs. Dessutom menar banken att bolagets möjligheter att finansiera sin tillväxt minskar och att det svaga kassaflödet möjligen äventyrar Ericssons förväntade marknadsandel när det gäller infrastruktur för 3G. Vinsten per aktie för innevarande år spås nu hamna på 25 öre. År 2002 sänks vinstprognosen till 2,58 kronor per aktie. Riktkursen sätts till 55 kronor och rekommendationen ”bättre än index” kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
60,5 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser