Svagt av Telia

Datum: 2003-02-20 09:14

Swedbank Markets anser att TeliaSoneras rapport var något av en besvikelse.

Swedbank anser att TeliaSonera presenterade relativt vaga målsättningar i samband med rapporten, skriver Swedbank i sin analys av rapporten. Vidare anser banken att det finns möjligheter för bolaget att förbättra sina kassaflöden men innan detta gjorts anser Swedbank att det är för tidigt att räkna in detta i prognoserna för framtiden. Den tidigare köprekommendationen byts nu till minska och riktkursen sänks från 35 till 30 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
33,8 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser