Svagt av H&M

Datum: 2003-12-16 13:16

In-Line

H&M B

Goldman Sachs lämnar rekommendationen In-Line på H&M.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs anser att H&M:s novembersiffror återigen var en besvikelse. Detta föranleder Goldman att sänka sina estimat för 2003 och 2004 med fyra procent. 2004 samt 2005 spås vinster på 8,42- respektive 9,26 kronor per aktie. Vidare menar Goldman att lagernivåerna vid årets slut kommer att vara höga.
Kurs då rekommendationen gavs:
165,25 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser