Svagt av Enea

Datum: 2001-05-03 13:07

Öka

Enea

Enea Data redovisade siffror för första kvartalet som var sämre än vad Enskilda vågat tro trots att firman så sent som en vecka innan rapporten sänkte sina estimat rejält.

Förlusten kommer till stor del från en betydlig högre kostnadsbas i OSE delen. Förlusten för årets tre första månader uppgick till hela 37 miljoner kronor, jämfört med de 20 miljoner som Enskilda väntat sig. Enskilda anser att utsikterna för helåret är osäkra och förlusten för OSE beräknar bli hela 57 miljoner kronor. Enskilda poängterar att konsultdelen nu i princip är tillbaka på spåret men osäkerheten ligger främst inom OSE. Rekommendationen öka kvarstår men Enskilda överväger diverse förändringar i prognoserna.
Kurs då rekommendationen gavs:
11 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser