Svagare tillväxt och starkare krona belastar

Datum: 2010-09-23 14:16

Swedbank

Swedbank nedgraderar Assa Abloy till Minska från tidigare Neutral och riktkursen sänks från 170 kronor till 158 kronor. Architecture billing index i USA ökade modest under augusti till 48,2 (47,9 i juli). Nya projekt ökade till 54,6 (53,1). Tillväxten i EMEA är enligt banken känslig och banken fruktar en tillväxt under 4 %, vilken är otillräcklig för att stötta den ökande marginaltrenden. EMEA-marginalen förväntas att öka med 255 baspunkter (2010-12) som backas upp av SG&A-besparingar och fördelar från omstruktureringar. En mjukare tillväxtutsikt kombinerat med en starkare krona så sänker banken sina estimat med 3-8 %. Assa Abloy har återhämtat sig i takt med sektorgenomsnittet och handlas till 17-20 % premie jämfört med den svenska industrisektorn. En svagare makroutsikt för mogna marknader (75-80 % av bolagets totala försäljning) kommer troligen att belasta Assa Abloy mer än sina svenska industrikollegor.
Kurs då rekommendationen gavs:
167,9 kr
Riktkurs:
158 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser