Svagare för Trelleborg

Datum: 2001-02-09 10:40

Avmattning kan tynga Trelleborg men aktien är fortfarande köpvärd, menar Handelsbanken.

Trelleborgs helårsresultat visade sig inte innehålla några negativa överraskningar och låg i linje med bankens beräkningar. Handelsbanken förväntar sig att kursen kommer att stiga framöver, delvis till följd av det återköpsprogram bolaget påbörjat. En viss försvagning väntas på USA-marknaden, men analytikerna tror att denna bland annat kommer att kompenseras av förvärvade företag. Handelsbanken tror på fler förvärv i framtiden och behåller sin köprekommendation med 80 kronor som riktkurs.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,5 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser