Svaga finanser pressar C Tech

Datum: 2001-08-23 00:09

Behåll

Fastilium

Hagströmer & Qviberg återupprepar sin rekommendation att behålla C Tech.

Rapporten blev i linje med, eller något sämre än vad Hagströmer & Qviberg räknat med. Det största problemet är att bolaget kommer att behöva ny finansiering. De likvida medlen uppgick till 256 miljoner kronor vid halvårsskiftet. På lång sikt är mäklarfirman positivt inställt till C Tech men ser ingen uppsida i aktien på kort sikt, vilket innebär att rekommendationen behåll kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
21 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser