Svag underliggande tillväxt 2010

Datum: 2010-02-11 14:07

Behåll

SEB A

Erik

Erik Penser FK sänker rekommendationen för SEB från Köp till Behåll samt riktkursen till 46 kronor från tidigare 53 kronor. Det svaga räntenettot gör att intäkterna minskar. Fondkommissionären räknar med att intäkterna faller med 9 % och vinsten med 15 % under 2010 till följd av en svagare underliggande tillväxt. EPS-estimatet höjs dock på grund av lägre förväntade kreditförluster. För 2010 höjs EPS-estimatet till 2,40 kronor från tidigare 1,41 kronor och för 2011 till 3,92 kronor. Riktkursen baseras på ett P/BV som uppgår till 1,00.
Kurs då rekommendationen gavs:
41,7 kr
Riktkurs:
46 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser