Svag rapport till följd av negativ kalendereffekt

Datum: 2010-10-05 15:55

Neutral

SkiStar B

Swedbank

Swedbank skriver i sin analys att de var för optimistiska angående bokningsutvecklingen inför rapporten. Negativ volymtillväxt om 6 % förklaras av ofördelaktiga kalendereffekter med en sen påsk och en kort julledighet. Efter EBIT justerats ned med 10 % är den förväntade uppsidan raderad. Detta leder till att Swedbank nedgraderar aktien till Neutral från tidigare Köp med en riktkurs på 130 kronor (150). Utdelningen är ljuspunkten i rapporten och den föreslagna utdelningen om 5,50 kronor är i linje med bankens förväntan. Bokningsvolymen minskade med 6 & och stuguthyrningen sjönk med 13 %. Aktien handlas till historiska genomsnittsnivåer (P/E 15,6-16,3) baserat på de nya justeringarna.
Kurs då rekommendationen gavs:
135 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser