Svag rapport av SHB

Datum: 2006-07-20 09:33

Swedbank Markets rekommenderar neutral i Handelsbanken.

Swedbank upprepar rekommendationen neutral i Handelsbanken och riktkursen sänks till 200 kronor från 210 kronor efter kvartalsrapporten. Aktien ser visaerligen attraktiv ut efter kursnedgången men vinstutvecklingen hämmas framåt av det relativt stora beroendet av räntenettot där marginalpressen fortsätter, enligt Swedbank. Kärnresultatet, det vill säga räntenettot plus provisionsnettot minus kostnader, var 10 procent sämre än Swedbanks prognos, enligt Swedbank.Det finns en risk för att Handelsbanken kommer att få en svagare resultattillväxt än genomsnittet i sektorn, främst på grund av en högre exponering mot räntemarginalen, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 18,88 kronor för 2006 och 18,15 kronor för 2007, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
180 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser