Svag guidning från Lundin Petroleum

Datum: 2005-08-17 13:57

SEB Enskilda Banken rekommenderar öka i Lundin Petroleum.

Lundin Petroleums Q2 rapport var klart sämre än väntat, men rensat för engångsposter ungefär i linje med bankens förväntningar. Negativt är däremot bolagets prognos för helåret som klart understiger marknadens och SEB Enskilda bankens förväntningar, och Lundin Petroleum meddelar inte heller hur prospekteringen i Nigeria och Indonesien går, vilket marknaden väntat på.
Kurs då rekommendationen gavs:
91,5 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser