Svag återhämtning och inga kursdrivare

Datum: 2010-04-14 10:35

SEB

SEB Enskildas nya valutaantaganden har gjort att de sänkt vinstprognosen med 2 % för Assa Abloy. Banken räknar med att den organiska försäljningen har minskat med 2 % under första kvartalet samt en underliggande EBIT-marginal om 15,4 %. I mars sänktes även EMEA-tillväxten från 5 % till 2 % med grund i att bolaget skulle signalera om en långsammare återhämtningstakt i den regionen. Vinst före skatt beräknas landa på 1,17 MDRSEK. Valutakursförändringarna kommer troligen att minska ”top-line”-estimatet med cirka 8 % med en påverkan från dollarbaserad försäljning på 15 %. Givet att Assa America är verksamheten med högst marginal, bör valutaeffekten dämpa fördelen av större besparingsåtgärder från tidigare besparingsprogram. Assa signalerade att katalogpriserna höjdes tidigt i januari till följd av stigande råvarupriser. SEB förväntar sig att ledningen kommer att diskutera AGM återköpet av aktier på 10 %. En liten del av detta kommer att användas för att fördela aktier vid incitamentsprogram. Guidningen väntas bli rätt så försiktig och att prognosen för den organiska försäljningen 2010 förblir oförändrad. Aktiekursen har stigit med 15 % sedan Q4-rapporten, vilket slagit index under denna tid. Banken ser dock inga tecken på kursdrivare för fortsatt uppgång. Rekommendationen är Behåll och riktkursen 150 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
148,1 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser