Svacka ger billig aktie

Datum: 2009-04-30 10:38

Veckans Affärer tror att Kappahls sviktande lönsamhet är övergående och att tillväxten snart är tillbaka.

Fortsatt expansion på nya marknader, högre snittintäkt per sålt plagg och en förbättrad detaljhandelskonjunktur uppges vara det som ger aktien potential. P/e-talen för innevarande och nästa räkenskapsår beräknas till 7 respektive 6.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,4 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser