Superba tillväxt- och vinstutsikter

Datum: 2009-12-14 10:15

I

I fredags uppgraderade Autoliv sina prognoser för fjärde kvartalet. Detta gjordes på grund av högre fordonsproduktion i framförallt Kina, men även i Europa och Nordamerika till följd av lageravveckling under H2 som en effekt av skrotbilspremier. Försäljningsprognoserna höjdes från 25 % till 35 % och rörelsemarginalprognosen höjdes till minst 9 % från 7 %. Strukturkostnaderna väntas uppgå till 120-140 MUSD jämfört med tidigare prognos då kostnaderna låg på 100 MUSD. Till följd av justeringarna höjer Handelsbanken sin försäljningsprognos med 11,6 % för det fjärde kvartalet. Banken väntar sig vidare en omstruktureringskostnad på 148 MUSD från tidigare 100 MUSD.
Kurs då rekommendationen gavs:
308,25 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser