Studsvik övervärderat

Datum: 2006-01-23 11:32

Veckans Affärer ger rekommendationen sälj för Studsvik.

Även om Studsviks tillväxt stadigt skulle överträffa det långsiktiga målet om en organisk tillväxt på 5 procent bedöms bolagets helägda verksamhet knappast vara värd en vinstmultipel långt över 15. På sikt tar förlustavdragen slut och även i framtiden kommer rivningsprojektens oregelbundenhet att leda till svängningar i resultatet, enligt tidningen. Studsviks nordamerikanska samriskbolag spås bli värdefullt för bolaget, men eftersom de synliga resultateffekterna väntas dröja några år finns det ingen anledning att köpa aktien till dagens höga kurs, skriver VA.
Kurs då rekommendationen gavs:
204 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser