Strukturella problem kvartstår

Datum: 2010-04-14 14:22

Sämre än index

Nokia Corporation

Credit

Credit Suisse höjer sina estimat för Nokia men behåller rekommendation Underperform. EPS-estimaten höjs med 17 %/18 % för 2010 respektive 2011 till €0,85/€0,94. riktkursen höjs till 121,50 kronor. Enligt banken finns det dock en begränsad uppsida från nuvarande nivåer även om aktien kan gå upp på kort sikt. Vidare räknar Credit Suisse med att den operationella marginalen i D&S-verksamheten kommer att stiga till 14,1 %/13,7 % under 2010 respektive 2011 och detta drivs av två faktorer. 1) Att försäljningen för produkter såsom 5000-series smartphones blir lyckosam på kort sikt. 2) Banken väntar sig att ”top-line”-tillväxten ökar med 15 % under 2010 till följd av starka industrivolymer vilket innebär att Nokias nuvarande Opex-mål på 5,7 MDREUR i D&S-verksamheten bör tillåta utrymme för hävstångeffekt. Trots ökningarna av estimaten och en limiterad nedsiderisk, uppgraderas inte rekommendationen på grund av tre andledningar. 1) Fundamentalt är banken inte övertygade om att Nokia kan stabilisera sin förlust av marknadsandelar på smartphonemarknaden, eftersom det är oklart när förbättringar av Symbian kommer att ske. 2) Banken ser ökad efterfrågan för Apple, RIM och Android under 2010, vilket gör Nokias globala marknadsandel (40 % på smartphonemarknaden) sårbar, speciellt i Europa. 3) Relativt ser banken mer uppsida för Motorola, Rim och Ericsson.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,85 kr
Riktkurs:
121,5 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser