Strejken i Neves-Corvo skjuter upp produktionen

Datum: 2010-03-10 12:40

Strejken

Strejken i Neves-Corvogruvan fortsätter och när två timmar från varje skift tas bort innebär det att upp till 50 % av kopparproduktionen kan skjutas upp under första kvartalet. Ledningen fokuserar primärt på att säkra en överenskommelse med arbetstagarna så att så lite skada som möjligt påverkar den långsiktiga kostnadsstrukturen. Inga ändring av guidningen på årsbasis är gjord, men den långsiktiga kostnadseffekten är i fokus om en överenskommelse inte sker. Rörande affärsutvecklingen söker Lundin alltjämt efter nya möjligheter. För närvarande finns det få koppartillgångar att förvärva. De flesta av de oexploaterade kvalitativa koppartillgångarna innehas av de större gruvbolagen och på zinksidan finns det väldigt få tillgångar av kvalitet. Ett större förvärv skulle troligen innebära att bolaget är tvunget att söka finansiering externt.
Kurs då rekommendationen gavs:
32,6 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser