Storlek ger styrka

Datum: 2001-06-08 15:10

Köp

Tieto

Swedebank anser att TietoEnator är en attraktiv aktie och rekommenderar därför köp.

Enligt Swedebank är TietoEnator norra Europas starkaste IT-tjänsteleverantör. Bolaget har enligt banken stora förutsättningar att ta marknadsandelar i framtiden. Den ekonomiska ställningen är stark samtidigt som bolaget har starka intäktsflöden som genererar kontanter. 2/3-delar av bolagets verksamhet ligger utanför den svenska marknaden, detta har bidragit till att bolaget klarat sig bra under krisen, menar banken. Vinsten per aktie spås nästa år till 10,1 kronor och 2003 väntas en förtjänst på 11,72 kronor. Riktkursen sätts till 390 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
284 kr
Riktkurs:
390 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser