Stora värden i Lundin Mining

Datum: 2007-04-26 11:51

Veckans Affärer menar att Lundin Mining lever gott på höga råvarupriser.

Det bedöms fortfarande finnas stora värden kvar i aktien och tidningen rekommenderar köp. Lundin Mining har enligt VA goda möjligheter att bli en vinnare i gruvkonsolideringen. P/E-talen räknat på årets och 2008 års vinster är 9 respektive 8.
Kurs då rekommendationen gavs:
85 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser