Stora raset har redan varit

Stora raset har redan varit

Publicerad 2016-01-11 12:56:00

Kommentar Står vi inför ett nytt börsras? Säljtrycket sedan årsskiftet finns kvar och många vågar inte ha is i magen. Men den stora börsrekylen i denna fas av kursutvecklingen har sannolikt redan varit.

Med tanke på det vanliga säsongsmönstret där januari brukar vara en av årets bättre börsmånader togs nog många på sängen av årets inledande stora börsfall. Det fanns inte i korten före nyår, men när den kinesiska börsen faller så skarpt och under sådan dramatik med flera börsstopp kommer naturligtvis en större börsnedgång som ett brev på posten.

Som en konsekvens blir nedgången också en psykologisk påfrestning för många investerare - både stora som små - eftersom utvecklingen under oktober och november var så pass positiv och det fanns förväntningar om en fortsatt uppgång i slutet av 2015 och i början av året.

Istället vänds optimismen snabbt till det motsatta - och resulterar i stora utförsäljningar från portföljerna. Och de som inte hinner med i den första stora nedgången säljer sedan vid minsta tecken på uppgång - sådana tecken har synts både i fredags och under måndagen.

Nu är det dock läge med lite perspektiv på nedgången. Den 27 april 2015 nådde Stockholmsbörsens breda index toppen med nästan 1720 - och det innebär att kurserna ramlat ner med ca 21 procent fram till idag.

Detta är ingen liten nedgång med tanke på ränteläget - och det innebär också att värderingen av Stockholmsbörsen har kommit ner i mer normala värden. Detta är också korrekt i den meningen att vi fick se en hel del besvikelser under höstens rapporter - inte minst från bankerna. Lägg därtill att en del verkstadsbolags vinstutsikter är mer grumliga nu om Kinas minskande tillväxt kommer visa sig alltmer i resultaträkningarna.

Poängen är alltså att börsen som är framåtsyftande i hög grad redan diskonterat en stor del av de vinstbesvikelser vi sannolikt kommer få se redan i boksluten plus under det kommande året.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att nedgången i Kina till en betydande del vägs upp av att USA går som tåget och att Europas återhämtning tuffar på i långsam, men ändå stadig takt. Underliggande finns det allt lägre oljepriset som gynnar konjunkturen på många olika sätt. Det låga ränteläget som verkar bestående under åtminstone hela det här året får också alltmer effekt.

Sammantaget är det därför knappast någon vild gissning att den stora börsnedgången från toppen i april förra året redan är gjord. Därmed inte sagt är det kommer gå spikrakt uppåt inom en snar framtid, men börsbotten ligger sannolikt nära nuvarande nivåer.

Därför är det troligtvis så att den som är långsiktig - och inte har sålt - nu kan sitta lugnt i båten och istället se om det har uppkommit köplägen i kvalitetsaktier. Den som behöver pengar inom några månader genom försäljningar över börsen kan dock trycka på säljknappen.

Magnus Alfredsson