Stora höjs

Datum: 2003-01-14 08:42

equal-weight

Stora Enso R

Morgan Stanley höjer sin rekommendation för Stora Enso till "overweight" från tidigare "equal-weight".

Stora Ensos nordamerikanska enhets resultat presenteras halvårsvis och optimismen kommer troligen att backas upp av en resultatförbättring jämfört med det dystra halvårsresultatet, skriver Morgan Stanley. Bolaget har stor exponering mot USA och på grund av detta kommer bolaget i sin rapport att framhålla en förbättrad efterfrågan och prisbild för bestruket papper i USA. Detta kan enligt Morgan Stanley bidra till en kursåterhämtning framöver. I år spås en vinst per aktie på 4,58 kronor och riktkursen sätts till 113,50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
92,5 kr
Riktkurs:
113,5 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser