Stora Enso sågas

Datum: 2003-09-29 10:43

Det är mycket som talar emot skogsbolaget Stora Ensos aktie, enligt Veckans Affärer.

Det mesta tyder på att bolaget kommer att fortsätta att trampa vatten, anser tidningen. Problemen i den amerikanska verksamheten kvarstår, dollarraset fortsätter att urholka konkurrenskraften och överutbudet växer med fortsatt prispress som följd. Även räknat med generösa antagande om tillväxt kring 3-4 procent långsiktigt och en vinstmarginal kring historiska 7 procent, är aktien så gott som fullvärderad, skriver VA. Och i dag känns sådana antaganden fjärran, skriver tidningen, som menar att risken i aktien är större än potentialen.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser